top of page

Особливості оренди житла у Ванкувері

Жанна Войтенкова (Ванкувер)

Ванкуверський ринок житла в оренду, на перший погляд, здається достатньо великим i рiзноманiтним. Для багатьох канадiйцiв цей тип житла дуже звичний, для деяких це стиль життя – свобода пересування, вiдсутнiсть фiнансових зобов’язань перед банком (mortgage), iншi надають перевагу орендi через непевне фiнансове положення, вiдсутнiсть постiйної роботи, неможливiсть взяти банкiвський кредит.

Для нових iммiгрантiв, в бiльшостi випадкiв, оренда – єдина можливiсть вирішення житлового питання зразу пiсля приїзду. Часто проживання в орендованих квартирах триває кiлька рокiв, поки не з’являться можливостi вибрати iншi, альтернативнi варiанти. Тому важливiсть вибору важко переоцiнити.

Ванкуверське орендне житло, зрештою, як i в iнших мiстах Канади, в останнi 3-4 роки стало значно дорожчим. Це пояснюється багатьма причинами, в тому числi i дуже привабливим iмiджем мiста, в яке прагнуть попасти безлiч людей з усього свiту.

Цiна залежить вiд багатьох факторiв, таких як якiсть житла, район мiста, тип будинку: чи це частина приватного будинку, приватна квартира (condo) чи будинок, збудований з метою здачi в оренду квартир і т.п. В Британській Колумбії квартири за розміром розрізняються від кількості спальних кімнат, починаючи з студії – спальня відсутня взагалі.

В престижних районах цiна 1спальної квартири (2-х кiмнатна – вiтальня i спальня) в багатоповерховому будинку вар’юється вiд $1100 до $1400 за мiсяць. Якщо це приватна квартира (condo)  то $1300 – $1800. В бiльш вiддалених вiд центру районах аналогiчна квартира може бути дешевшою на $100 – $300. Найбiльш доступний варiант – це частина приватного будинку з окремим входом. Така квартира коштує $900-1100.

Зрозумiло, що на цiну впливає розмiр квартири, якiсть оздоблення, а також, якi послуги включенi в мiсячну платню. Це все треба обговорювати з власниками чи з менеджером помешкання, оскiльки цi платежi можуть значно змiнити цiну.

Як правило, житло здається з 1-го числа кожного мiсяця. Тiльки невелика частина нереалiзованого житла може бути винайнята з 15-го числа. Тому рекомендується починати пошук житла за 1-1.5 мiсяцi до заселення.

При укладаннi договору на оренду потрiбнi також references, тобто рекомендації від попереднього власника житла або когось, хто прожив у Британськiй Колумбiї достатньо довго i хто вiзьме на себе відповідальність за порядність майбутнього мешканця, в данному випадку це не фінансові забов’язання.

Iснує два види оренди: помiсячна i довгострокова, тобто lease. Довгострокова оренда укладається, як правило, на строк вiд 6-ти мiсяцiв до одного року. Краще вiддати перевагу помiсячнiй орендi, яка дає свободу вибору. Якщо ви вирiшите змiнити квартиру, то нiякi штрафнi cанкцiї до вас не застосовуватимуться але мусите попередити про це за місяць.

У випадку припинення довгострокової оренди платиться залишок за невикористанi мiсяцi. Наприклад, договiр укладено на 1 рiк, ви прожили 7 мiсяцiв i перериваете цей договiр. Ви будете змушенi виплатити мiсячну цiну оренди за 5 мiсяцiв. Якщо ви платили $1000 в мiсяць, то прийдеться доплатити ще $5000. Є можливість перенайняти ваше приміщення комусь іншому щоб не втрачати ці кошти але тепер це ваша проблема, а не власника.

Пiсля укладання договору зразу вноситься плата за перший мiсяць, а також половина мiсячної плати як депозит на можливе пошкодження житла, який повнiстю повертається при виїздi з квартири при умовi, що квартира залишається чистою i не потребує ремонту. Якщо ж з вашої вини такий ремонт необхiдний, то депозит не повертається або повертається частково.

Все вищесказане вiдноситься до оренди квартир без домашнiх тварин. Якщо ж ви переселяєтесь у Британську Колумбiю зi своїми пухнатими улюбленцями, тодi пошук квартири значно ускладнюється. Тоді, коли дозволяється в’їхати з домашньою твариною, перевага вiддається котам.

Якщо ж це собака, то в багатьох випадках його вага не повинна бути бiльшою за 10 кг. Великих собак, таких як вiвчарки, ротвейлери  дозволяється тримати тiльки в окремих випадках i то – в приватних будинках. В багатоквартирнi будинки такi собаки не допускаються, як втiм i собаки невеликого розмiру. Як правило, будинки, в якi беруть з тваринами, розташованi у вiддалених районах, якiсть такого житла також може бути нижча, а оплата вища.

Щоб орендувати вартiсне житло, рекомендуємо звернутись до досвiдченої людини, яка знається на ринку ванкуверського житла та вмiє вести перемовини.

Це допоможе вам заощадити кошти i зберегти нерви.

ВІД РЕДАКЦІЇ: В коротенькому газетному огляді неможливо охопити всі аспекти найму, тому ми б хотіли додати, що права як винаймачів, так і власників житла, обумовлені провінційними законодавчими актами, які можна переглянути на www.rto.gov.bc.ca

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page