top of page

Конґрес Українців Канади вітає нового головного виконавчого директора – Ігора Михальчишина

Конґрес Українців Канади вітає нового головного виконавчого директора

Рада Директорів призначила Ігора Гнатіва Михальчишина на керівну посаду при  Конґресі Українців Канади

Ihor Hnatiw Michalchyshyn

Ihor Hnatiw Michalchyshyn


27-го липня 2016 р., Оттава – Президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод з приємністю оголошує про призначення нового головного виконавчого директора Конґресу Українців Канади (Конґрес) Ігора Гнатіва Михальчишина.

Починаючи з 6-го вересня пан Михайльчишин буде відповідальним за загальне керівництво й управління діяльністю Конґресу, включаючи урядові стосунки та координування громадських заходів.  Головний виконавчий директор буде здійснювати стратегічний план Конґресу, рекомендувати напрямок політики для досягнення цілей та подальшої місії організації, підтримувати програми, заходи та освітні програми.  Він буде нести відповідальність за ведення бюро Конґресу в Оттаві та Вінніпезі.

“Конґресу пощастило отримати багато дуже кваліфікованих заяв на нашу найвищу виконавчу посаду,” сказав Ґрод. “Ми надзвичайно раді, що Ігор перебирає керівне лідерство в Конґресі.  Вражає глибина і широта його організаційного та політичного досвіду.  Будучи активним волонтером, він водночас володіє чітким розумінням українсько-канадської громади та здатний еффективно залучати жертводавців і волонтерів.  Хочу висловити подяку і привітати Славка Бориса та комітет по підбору кандидата на цю посаду за їхню плідну працю при розгляді заяв, проведенні інтерв’ю та здійсненні вибору такого здібного головного виконавчого директора.”

Маючи за плечима понад десяток років роботи в уряді на керівних рівнях, пан Михальчишин збагатить Конґрес своїм досвідом у сферах державної політики, стратегічного планування, організації громади та адвокатури.  Пан Михальчишин займав ряд керівних посад при уряді Манітоби, включаючи роль керівника штатом при кабінеті Прем’єр-міністра провінції Манітоба.  В його обов’язки входили розвиток інформативних відносин із зацікавленими сторонами, нагляд за розширенням штату і допомога в управлінні політичними та державними зв’язками й законодавчими пріорітетами уряду.

Ігор був учасником української громади в Канаді впродовж довгого часу.  Він є провідником пластунів при Пластовій спілці української молоді, багаторічним членом хору Народного ансамблю Мелось (Вінніпеґ) і щойно завершив дві каденції на Дирекції Українського культурно-освітнього центру «Осередок».  Він був членом Дирекцій Пласту на національому рівні та у провінційному відділі в Манітобі, волонтером в організації «Допоможіть нам допомогти дітям в Україні» і міжнародним спостерігачем під час виборів у Східній Україні.

Ігор навчався у Вінніпезькому та Манітобському університетах зі спеціалізацією у політиці і державному управлінні. Цієї осені він переїде зі Вінніпеґу до Оттави, щоб розпочати роботу в національному бюро Конґресу.

“Працювати в провідництві Конґресу Українців Канади є особливою нагодою та великою честю для мене,” сказав Ігор Михальчишин. “Я з нетерпінням чекаю, щоб розпочати працю зі всіма нашими діючими громадськими організаціями, відданими своїй справі добровольцями, донорамм й талановитим штатом Конґресу. Я впевнений, що разом із активною громадою, присвяченими спільній справі прихильниками, відданими жертводавцями, я продовжуватиму роботу над забезпеченням ролі Конґресу Українців Канади, як рушійної сили в Канаді і в усьому світі.”

Пан Михальчишин заступає на посаду Тараса Залуського, який склав уповноваження з посади виконавчого директора і перейшов на керівну посаду у федеральному уряді.  Рада Директоів вдячна панові Залуському за його працю протягом 6-ти років.  Конґрес дякує та визнає заслуги пані Олі Одинської-Ґрод, яка була переведена на посаду тимчасового директора Конґресу з Українського Національного Об’єднання.  Вона вміло виконувала амбітну програму Конґресу під час перехідного періоду, включаючи організацію XXV Трирічного Конґресу Українців Канади, який відбудеться у Реджайні, провінція Саскатун, з 29 вересня по 2 жовтня 2016 року.

Головний виконавчий директор Конґресу Українців Канади звітує Президентові та Екзекутивному комітетові Конґресу і є відповідальним за послідовні досягнення місії та фінансових цілей організації.  Впродовж останніх 75-ти років Конґрес представляє інтереси українсько-канадської громади перед народом і урядом Канади.  Конґрес координує й об’єднує всі основні українські організацїі в Канаді, сприяє розширенню зв’язків з Україною та визначає і задовільняє потреби української громади в Канаді для забезпечення продовження процвітання і підвищення рівня канадської  соціально-культурної структури.

UCC Welcomes New CEO: Board of Directors appoints Ihor Hnatiw Michalchyshyn to lead Ukrainian Canadian Congress

July 27,2016, Ottawa – Ukrainian Canadian Congress President Paul Grod is pleased to announce the appointment of Ihor Hnatiw Michalchyshyn as the new Chief Executive Officer (CEO) of the Ukrainian Canadian Congress.

In his new role which begins September 6, Mr. Michalchyshyn will be responsible for the overall leadership and management of the Congress’ operations, including government relations and community programming.  The CEO will implement UCC’s strategic plan, recommend policy direction to achieve the goals and further the mission of the organization, and support its programming, events, and educational programs. He will also be responsible for managing the offices of UCC in Ottawa and Winnipeg.

“UCC was very fortunate to have received a number of very qualified applications for our most senior executive role,” stated Grod.  “We are very excited to have Ihor take on this key leadership role at UCC.  He has an impressive depth and breadth of organizational and political experience.  As an active volunteer, he also brings a solid understanding of the Ukrainian Canadian community and ability to effectively engage donors and volunteers.  I would like to thank and congratulate Slawko Borys and the UCC Search Committee for their effective work in soliciting applications, interviewing and selecting a very capable CEO.”

With over a decade of working within government at senior levels, Michalchyshyn brings to UCC experience in the areas of public policy, strategic planning, community organizing and advocacy.  Michalchyshyn held a number of senior positions with the Government of Manitoba, including Chief of Staff to the Premier of Manitoba.  His responsibilities included developing outreach relationships with stakeholder groups, overseeing staff development, and helping to manage the political, public policy, communications and legislative priorities of government.

Ihor has a long record of involvement within the Ukrainian Canadian community. He is a Scout leader with Plast Ukrainian Youth Association, a long time choir member of Melos Folk Ensemble (Winnipeg) and has just completed two terms on the board of Oseredok Ukrainian Cultural and Education Centre.  He has served on both the Manitoba and Canadian boards of Plast, as a volunteer with Help Us Help the Children in Ukraine and as an International Elections Monitor in Eastern Ukraine.

Ihor was educated at the University of Winnipeg and University of Manitoba, focusing his studies in the areas of Politics and Public Administration.  He will be relocating from Winnipeg to Ottawa to work in the UCC national office this fall.

“I am both humbled and honoured by this opportunity to provide leadership to the Ukrainian Canadian Congress,” stated Ihor Michalchyshyn.  “I am looking forward to working with all of our dynamic community organizations, dedicated volunteers and talented staff at the UCC.  We have a very vibrant community, dedicated supporters, loyal donors and committed partners that I’m sure will continue to ensure UCC remains a driving force in Canada and around the world.”

Mr. Michalchyshyn succeeds Taras Zalusky, who stepped down as Executive Director and CEO for a senior position with the federal government.   The Board of Directors is grateful to Mr. Zalusky for his six years of service.  UCC thanks and recognizes Ms. Olya Grod who has been seconded from the Ukrainian National Federation to serve as UCC’s Interim Executive Director.  She has masterfully managed a very ambitious UCC agenda during the transition, including preparation for the Triennial Congress of Ukrainian Canadians being held in Regina, SK – September 29 to October 2, 2016.

The Chief Executive Officer of the Ukrainian Canadian Congress reports to the President and Executive Committee of the UCC, and is responsible for the organization’s consistent achievement of its mission and financial objectives. For the past 75 years, UCC has represented the interests of the Ukrainian Canadian community before the people and Government of Canada.  UCC coordinates and unifies all major Ukrainian Canadian organizations, promotes linkages with Ukraine and identifies and addresses the needs of the Ukrainian community in Canada to ensure it continues to flourish and enhance Canada’s socio-cultural fabric.

0 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page