top of page

In Memoriam Yaroslaw Czolij (1932-2015)

Yaroslaw Czolij

Yaroslaw Czolij


The Ukrainian Canadian Congress is saddened and expresses sincere condolences on the sudden passing of Yaroslaw Czolij – a well-known Ukrainian community activist in Canada and father of Ukrainian World Congress President Eugene Czolij.

The death of Yaroslaw Czolij is an unbearable loss for both his family and the Ukrainian community: departed is a true son of the Ukrainian nation, whose life was dedicated to the rebirth and development of an independent Ukrainian state and strengthening Ukrainian community life in Canada.

Yaroslaw Czolij was born in 1932 in the village of Cherche, Rohatyn region. However, with the invasion of Soviet forces he emigrated to Canada with his parents. Upon earning a Bachelor of Mechanical Engineering from McGill University in Montreal,Yaroslaw Czolij worked for many years as an engineer, first in the aviation industry designing and building aircraft, and later on the above-ground metro.

For over 40 years,Yaroslaw Czolij held leadership roles in the Caisse populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal, including the positions of President, Secretary and General Manager. He was also Vice President of the Council of Ukrainian Credit Unions of Canada and actively participated in the development of the credit union movement in Ukraine.

Yaroslaw Czolij was a long-term Vice President of the League of Ukrainian Canadians and President of the Montreal branch. He was also a member of various committees of the Ukrainian Canadian Congress, organized humanitarian assistance for Ukraine and served as a technical advisor on the construction of Ukrainian churches and institutions in Montreal.

For his many years of community involvement,Yaroslaw Czolij was awarded the Ukrainian Canadian Congress Shevchenko Medal.

The Ukrainian Canadian Congress offers sincere condolences to his wife Marika, his children, grandchildren and great grandchildren, in prayer for the soul of the late Yaroslaw Czolij.

May his memory be eternal!

Відійшов у вічність св. пам’яті інженер Ярослав Чолій (1932-2015)

Конґрес Українців Канади висловлює глибоку скорботу та співчуття у зв’язку з раптовим відходом у вічність св. пам’яті інженера Ярослава Чолія – відомого українського громадського діяча в Канаді та батька Президента Світового Конґресу Українців Евгена Чолія.

Смерть св. пам’яті Ярослава Чолія є непоправною втратою як для його родини, так і для української громадськості: з життя пішов справжній син українського народу, життєвий шлях якого був наповнений самовідданою працею для відновлення і розбудови Української незалежної держави та зміцнення українського громадського життя в Канаді.

Св. пам’яті Ярослав Чолій народився в 1932 р. в c. Черче Рогатинського району. Однак з приходом радянської влади разом з батьками емігрував до Канади. Отримавши ступінь бакалавра в Університеті Маꥳлл у Монтреалі, св. пам’яті Ярослав Чолій тривалий час працював інженером, зокрема у сфері проектування і конструювання літаків, а відтак наземного метро.

Понад 40 років св. пам’яті Ярослав Чолій займав провідні позиції в Українській Народній Касі Дежарден як голова, секретар та головний управитель, а також був заступником голови Української Кооперативної Ради Канади та активно долучався до розвитку кредитного руху в Україні.

Св. пам’яті Ярослав Чолій був довголітнім заступником голови Ліґи Українців Канади та головою її відділу в Монтреалі. Рівнож працював у різних громадських комітетах Конґресу Українців Канади, організовував всебічну гуманітарну допомогу Україні та був технічним дорадником у справі будівництва українських Церков та установ у Монтреалі.

За довголітню громадську працю св. пам’яті Ярослав Чолій був нагороджений Шевченківською медаллю Конґресу Українців Канади.

Конґрес Українців Канади молиться за упокій душі св. пам’яті Ярослава Чолія разом з його дружиною Марійкою, дітьми, онуками і правнуками.

Вічна йому пам’ять!

0 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page