top of page

"Львівська політехніка" запрошує на міжнародну конференцію "Українська мова у світі&q

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка»

Запрошує Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції

«Українська мова у світі»

Час проведення конференції: 8-9 листопада 2012 р.

Адреса проведення: м. Львів, вул. С. Бандери, 12 (головний корпус НУ «Львівська політехніка»).

Мета конференції – обмін досвідом у сфері викладання української мови як іноземної, ознайомлення з науковою інформацією про функціонування української мови за кордоном.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Функціонування української мови у світі.

  2. Методика викладання української мови як іноземної.

  3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

  4. Українська мова у школах різного типу за кордоном.

  5. Вищі українознавчі студії у світі.

Форма проведення конференції:

8 листопада – офіційне відкриття, круглі столи, дискусії, обмін досвідом

9 листопада – майстер-класи з методики викладання української мови як іноземної

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Видання збірника матеріалів заплановано до початку роботи конференції.

Для участі у конференції просимо Вас до 10 вересня 2012 р надіслати на електронну адресу оргкомітету (iiec@polynet.lviv.ua) реєстраційну форму та текст доповіді.

Організаційний внесок за участь у конференції становить:

для очних учасників – 150 грн. (включає в себе вартість публікації, роздаткові матеріали, перерву на каву); 50 грн. (без публікації);

для заочних учасників – 100 грн. (включає вартість публікації та розсилку збірника матеріалів у межах України).

Організаційний внесок можна оплатити поштовим переказом* або безпосередньо під час реєстрації.

Проживання учасників конференції – за власний рахунок.

*Організаційний внесок просимо надсилати поштовим переказом:

Ім’я одержувача: Ярослав Литвин

Адреса: Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»

вул. С.Бандери 32 Д

79013 Львів

Контакти:

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»

79013 Львів

вул. С.Бандери 32Д

тел.: (032) 258-01-51

Контактна особа: Олеся Палінська (тел. моб. 097 20 66 524)

Зразок оформлення реєстраційної форми:

ПІП_________

Науковий ступінь, вчене звання___________

Місце роботи_________

Посада_________

Форма участі (вкажіть):

•           виступ з доповіддю _______

•           заочна (тільки публікація) _________.

Назва статті _________

Тема доповіді або презентації (вкажіть форму виступу) _________

Адреса для листування (e-mail обов’язково)_______

Країна_______

Контактний тел. _______

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні____________________

Реєстраційну форму просимо надсилати прикріпленим файлом з назвою Prizvysche_regforma (наприклад, Palinska_regforma) на електронну адресу, що зазначена нижче.

Вимоги для оформлення статей:

Обсяг: до 10 стор.

Шрифт Nimes New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Поля: ліве – 2, праве, верхнє і нижнє – 1,5.

У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.

Нижче через 1 інтервал – назва доповіді (великими літерами) по центру сторінки.

Посилання на літературу в тексті у квадратних дужках за зразком: [1, с. 26]. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці в алфавітному порядку.


Файл надсилати у форматі doc прикріпленим файлом із назвою Prizvysche_stattya (наприклад: Palinska_stattya) на електронну адресу, що зазначена нижче.

Контакти:

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»

79013 Львів

вул. С.Бандери 32Д

тел.: (032) 258-01-51

Контактна особа: Олеся Палінська (тел. моб. 097 20 66 524)

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page