top of page

Контакт ТВ: «Очима Культури» № 43-44

Телемережа КОНТАКТ

Марко Роберт Стех «Очима Культури» № 43

Тема:  Теорії культури Богдана Ігоря Антонича та погляди імпресіоністів


Марко Роберт Стех «Очима Культури» № 44

Тема:  Про майстра української психологічної прози Михайла Коцюбинського


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page