top of page

Зустріч із Міністром Імміграції та Мультикультуралізму Канади п. Джейсоном Кенні

Мірко Петрів (Президент Ванкуверського відділу Конгресу Українців Канади)

Jason_Kenney


У четвер, 16-го травня о 10:30 рано буде зустріч із міністром культури й еміграції, шановним паном Джейсон Кенні. Зустріч відбудеться в реґіональному бюрі міністра при Suite 808 – 300 West Georgia Street, Vancouver.

Прошу усіх які думають прийти на цю зустріч відповісти мені е-поштою (mirkopetriw@shaw.ca) до 12-го числа цього місяця і передати або запитання або теми на які Ви хотіли б почути відповіді. Цього пан міністр просить на то щоби міг на заздалегідь дати підготовити етикетки з іменами, тощо. Окремо заохочую провід організацій, священство та активісти нашої громади зробити зусилля й бути присутніми на цім заході.

On Thursday May 16 at 10:30аm we will hold a one hour Round-Table Meeting with Minister of Culture and Immigration, the Hon. Jason Kenney.  The location is the Minister’s Regional Office Suite 808 300 West Georgia Street, Vancouver.

All who are interested in attending, please reply to me by e-mail (mirkopetriw@shaw.ca) and include any questions or topics that you wish to hear the Minister address. That is the Minister’s requirement (for name tags etc.) . I will need your replies by the 12th of the month, so that I can prepare a list for the Minister. I especially encourage leaders of organizations, our clergy,  and other community activists to take part.

2 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page