top of page

Загальні річні збори Конґресу Українців Канади у Ванкувері – 2018

Конґрес Українців Канади – Ванкуверський відділ. Офіційне повідомлення про загальні річні збори, заклик до висунення кандидатів на вибори управи КУК-ВВ.  

В суботу, 14 квітня 2018 р. о 2-ій год дня, відбудуться загальні річні збори Конґресу Українців Канади Ванкуверського відділу (КУК- ВВ), провінційної Ради КУК БК та вибори їх управ на 2018 р. Програма зборів є в додатку. Aдреса: 501 Fourth Ave, New Westminster, BC, в приміщенні Української Католицької Церкви (Boardroom).

UCC_VB_logo3

Запрошуються усі бажаючі, які цікавляться життям у нашій місцевій громаді. Обовязковою є присутність членів управи та членів комітетів КУК-ВВ та КУК-БК, як і двом призначеним  (голосуючим) делеґатам із кожної складової організації.

Нагадаємо, що Конґрес Українців Канади це організаційна надбудова, членами якої є усі українські організації національного спрямування. Структура КУК складається із крайової управи (традиційно розміщеної у Вініпеґу), Провінційних Рад (членами яких є місцеві відділи) та власне місцевих відділів. У КУК-БК наразі є три місцеві відділи, у Вікторії, Ванкувері та Верноні.

Основним завданням КУК як організації надбудови є організоване представницство та відстоювання інтересів української громади перед урядом Канади та органами місцевого самоврядування, контакти із іншими національними громадами. На місцевому рівні функцією КУК є налагодження співпраці між своїми складовими організаціями, сприяння їх роботі та координація масштабних проектів (відзначення національних свят, фестивалів української культури та ін.).

У час війни на Сході України пріоритетом КУК як на національному так і на місцевому рівні є політична, моральна та матеріальна підтримка Української Держави, її Збройних Сил, добровольців та волонтерів.

Усі українці Ванкувера запрошуються до активної роботи у структурі КУК – як ставши членами складових організацій, так і обираючись до управи. За деталями звертайтесь до поточної управи або номінаційного комітету КУК (пишіть на пошту – uccvancouver@gmail.com і ми вас сконтактуємо).

Формальний процес виборів є наступним. На місцевих загальних річних зборах право голосу мають по два делеґати від складових організацій, хоч самі збори є відкриті для усіх українців Нижнього Материку БК (Lower Mainland). Для внесення кандидатури на кожну із вакансій управи, кандидат повинен бути поданий (номінований) або членом номінаційного комітету або одним із голосуючих делегатів на зборах. Кожна кандидатура має бути підтримана ще одним із делегатів (seconded) для того щоб бути внесеною на голосування. На загальних річних зборах обирають Раду Директорів, що складається із Президента, Віце-Президента, Писаря, Скарбника та інших членів Ради. Бувший Президент автоматично входить до новою управи. Вибір до управи відбувається простою більшістю голосів.

Програма річних зборів:

– Звіт діяльності управи КУК-ВВ за минулий рік – Фінансовий Звіт – Звіт Контрольної Комісії – Звіти Складових Організацій – Розпуск наявної та вибір нової управи КУК на 2018 рік – Вибори Контрольного Комітету – Прийняття нового Статуту КУК-Ванкувер – Інші Справи

Детальніше про роботу КУК у Ванкувері можна прочитати на ФБ сторінці організації – https://www.facebook.com/UCCBC/

Список організацій, що офіційно входять до КУК – Ванкуверський Відділ на поточний момент:

 1. Товариство ім. Івана Франка у Річмонді (Ivan Franko Society – Richmond)

 2. Ліґа Українців Канади – Ванкуверський Відділ (League of Ukrainian Canadians – Vancouver Branch)

 3. Українсько-Канадська Соціальна Служба – Ванкуверський Відділ (Ukrainian Canadian Social Services – Vancouver Branch)

 4. Українська Асоціація Професіоналів та Підприємців Ванкуверу (Ukrainian Professional and Business Association of Vancouver)

 5. Фундація Українських Студій – Ванкуверський Відділ (Ukrainian Studies Foundation – Vancouver Branch)

 6. Організація Української Взаємопомочі в Канаді – Відділ Ванкувер (Ukrainian Fraternal Society of Canada – Vancouver Branch)

 7. Товариство Українських Самостійників – Сурейський Відділ (Ukrainian Self-Reliance Association – Surrey Branch)

 8. Українська Жіноча Асоціація Канади – Ванкуверський Відділ (Ukrainian Women’s Association of Canada – Vancouver Branch)

 9. Українська Жіноча Асоціація Канади – Сурейський Відділ (Ukrainian Women’s Association of Canada – Surrey Branch)

 10.  Українська Жіноча Католицька Ліга Канади – Ванкуверський Відділ (Ukrainian Catholic Women’s League of Canada – Vancouver Branch)

 11. Українська Жіноча Католицька Ліга Канади – Нью-Вестмінстерський Відділ (Ukrainian Catholic Women’s League of Canada – New Westminster Branch)

 12. Українська Жіноча Католицька Ліга Канади – Сурейський Відділ (Ukrainian Catholic Women’s League – Surrey Branch)

 13. Хор Світанок (Svitanok Chorus)

 14. Фундація “Кленова Надія” (Maple Hope Foundation).

 15. Українська Школа “Рідне Слово”

 16. Медійне Товариство “Український Ванкувер”

 17. Молодіжна організація “Пласт” – відділ Ванкувер

 18. Open Worl Learning Society – освітня організація

 19. Українське Студентське Товариство Університету Саймон Фрейзер (SFU Ukrainian Student Society)

Детальніше про ці організації можна прочитати на сайті УВ у Довіднику. Будь яка українська організація Ванкувера (політичного, мистецького, благодійного, спортивного та ін. спрямувань) може стати членом КУК. Для цього згідно із Статутом потрібно надіслати заяву до Управи місцевого відділу КУК. Копію статуту та зразок заяви можна отримати написавши на uccvancouver@gmail.com або особисто звернувшись до будь кого з активістів КУК.

Дякуємо усім українцям Ванкуверу за вашу підтримку та сподіваємось побачити вас на зборах.

0 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page