top of page

Венеціанська комісія критикує запропоноване мовне законодавство в Україні

Переклад критичного аналізу, запропонованого Координаційною радою по захисту української мови, було зроблено у Ванкувері (переклав М.Петрів). Подаємо повний текст англійською.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page