top of page
Ukrainian Film Series - Witnessing Change: Ukrainian Cinema in a Time of Turmoil
Ukrainian Film Series - Witnessing Change: Ukrainian Cinema in a Time of Turmoil

Thu, Feb 01

|

The Cinematheque

Ukrainian Film Series - Witnessing Change: Ukrainian Cinema in a Time of Turmoil

“Boasting a formidable cinematic heritage that stretches back to the early days of film, the country has recently seen a renewed flowering of auteur cinema.” Tickets and Film Schedule https://thecinematheque.ca/series/witnessing-change-ukrainian-cinema-in-a-time-of-turmoil?fbclid=IwAR2fVhFhj

Time & Location

Feb 01, 2024, 7:00 PM – Feb 22, 2024, 7:00 PM

The Cinematheque, 1125 Howe St, Vancouver, BC V6Z 2K8, Canada

About the event

Tickets and Film Schedule: https://thecinematheque.ca/.../witnessing-change... ________________________________________________________________________

Maple Hope Foundation is excited to announce the Ukrainian Film Series - Witnessing Change: Ukrainian Cinema in a Time of Turmoil. The Film Series was curated by Alina Senchenko.

“Boasting a formidable cinematic heritage that stretches back to the early days of film, the country has recently seen a renewed flowering of auteur cinema.” Jonathan Romney, Sight and Sound

Ukrainian cinema had a very difficult start. For decades, it laboured under the strict guidelines of the Soviet cultural apparatus, which instrumentalized cinema as a vehicle of propaganda. During the 1960s, a period known as the Thaw (Перебудова), restrictions on artistic expression were loosened. Ukrainian filmmakers used their newfound freedom to develop a ​“poetic cinema” in which they explored more personal questions of Ukrainian identity. This period produced some of the nation’s most famous and, arguably, greatest films. After Ukraine regained independence in 1991, Ukrainian cinema struggled with endemic underfunding until its revival in the early 2000s when the government began allocating more money for art and culture. Today, under the duress of an uninvited war, Ukrainian cinema is again under material threat.

“Witnessing Change” provides an overview of the evolution of Ukrainian cinema from its earliest incarnations to recent works of note. The innovative techniques and perspectives found in the work of pioneering directors such as Oleksandr Dovzhenko, Dziga Vertov, Kira Muratova, Larisa Shepitko, and Sergei Loznitsa helped define Ukrainian cinema, just as they impacted cinema globally. Emerging talents, such as Antonio Lukich, Roman Blazhan, Nariman Aliev, and Roman Bondarchuk, continue these pathbreaking traditions.

Spanning nearly a century of cinema, the films in this series touch on issues that continue to shape Ukraine and the Ukrainian diaspora: technology, demographic generations, political revolution, and war. Through these works, viewers can glimpse the complex history of the Ukrainian people’s ongoing struggle for self-determination. ​“Witnessing Change” aims to shine a cinematic light on a region that continues to strive for recognition, autonomy, and the preservation of its cultural heritage.

Join us for the Opening Night:

February 1 (Thursday) 7:00 pm – Reception 8:00 pm – Film "Earth" with curator introduction

The Ukrainian Film Series is co-presented with Cinematheque and funded in part by the Shevchenko Foundation. 50% of ticket proceeds will benefit the Maple Hope Foundation.

Maple Hope Foundation з радістю оголошує серію українських фільмів «Свідки Змін: Українське Кіно в Часи Потрясінь». Куратором серіалу виступила Аліна Сенченко.

«Країна, яка може похвалитися величезною кінематографічною спадщиною, яка сягає корінням у перші дні кіно, нещодавно відновила розквіт авторського кіно». Джонатан Ромні, Зір і звук

Український кінематограф починався дуже важко. Десятиліттями він розвивався під суворими вказівками радянського культурного апарату, який використовивав кіно як засіб пропаганди. Протягом 1960-х років, періоду, відомого як Відлига (Перебудова), обмеження художнього вираження були послаблені. Українські кінематографісти використали свою новознайдену свободу, щоб створити «поетичне кіно», у якому вони досліджували більш особисті питання української ідентичності. У цей період були створені деякі з найвідоміших і, мабуть, найкращих фільмів країни. Після того, як Україна відновила незалежність у 1991 році, український кінематограф боровся з недофінансуванням до свого відновлення на початку 2000-х років, коли уряд почав виділяти більше грошей на мистецтво та культуру. Сьогодні під тиском незваної війни український кінематограф знову опинився під великою загрозою.

«Свідки Змін» пропонує огляд еволюції українського кіно від його перших втілень до останніх відомих творів. Інноваційні методи та перспективи, виявлені у творчості таких режисерів-новаторів, як Олександр Довженко, Дзиґа Вертов, Кіра Муратова, Лариса Шепітько та Сергій Лозниця, допомогли визначити українське кіно, так само як вони вплинули на кіно у всьому світі. Такі новітні таланти, як Антоніо Лукіч, Роман Блажан, Наріман Алієв і Роман Бондарчук, продовжують ці новаторські традиції. Фільми цієї серії охоплюють майже століття кінематографа та торкаються проблем, які продовжують формувати Україну та українську діаспору: технології, демографічні покоління, політична революція та війна. Через ці твори глядачі мають змогу побачити складну історію триваючої боротьби українського народу за самовизначення. ​«Witnessing Change» має на меті пролити світло на регіон, який продовжує прагнути до визнання, автономії та збереження своєї культурної спадщини.

Приєднуйтесь до нас на вечір відкриття кінофестивалю:

1 лютого (четвер) 19:00 – Прийом 20:00 – Фільм «Земля» зі знайомством куратора

Серія українських фільмів презентується спільно з Cinematheque та частково фінансується Shevchenko Foundation. 50% коштів, виручених від квитків, буде передано фонду Maple Hope Foundation.

Share this event

Event Info: Events
bottom of page